illustraties

Mensen zijn beelddenkers.... Illustraties trekken de aandacht

Illustraties zeggen meer…

90% van alle informatie die wordt overgedragen naar je hersenen is visueel. En dat is wat mensen zich herinneren.

Illustraties kunnen van toegevoegde waarde zijn voor tekst . Zowel voor web als drukwerk. Niet altijd is fotografisch beeldmateriaal in staat om op een heldere manier dingen te verduidelijken. Met een achtergrond als beeldend kunstenaar kies ik er soms voor om illustraties te maken en toe te voegen daar waar ander beeldmateriaal niet toereikend is. Een tweede optie is om grafisch- en/of fotomateriaal dusdanig te manipuleren dat ook hier uit een afbeelding ontstaat met voldoende beeldkracht om de tekst te ondersteunen. Ook voor jouw bedrijf of praktijk kunnen illustraties een toegevoegde waarde hebben.

gekromd-potlood2

Wat is de waarde van illustraties voor drukwerk of webdesign?

Illustraties en hun effect

Er is onderzoek gedaan naar wat de reactie is van het menselijk oog op een pagina met tekst. Als je daar beeld in zet, dan gebeurt er iets. Het oog wordt in eerste instantie naar dat beeld toegetrokken. Mensen denken beeldend. En dat beeld moet ons interesseren. Het kan ook niet zomaar een los beeld zijn, want dat werkt niet. Het beeld moet wel wat zeggen over wat je gaat lezen. Het moet een associatie oproepen met datgene wat je gaat lezen.

Een illustratie valt al alleen al op omdat het ‘geen tekst’ is.

Bij een illustratie weet je dat de verbeelding volledig aan de macht is. Dat is wat je wilt bereiken. Je wilt het denken, het concentreren, het kijken naar het verhaal in gang zetten. En die trein start je als het ware door met een illustratie te werken.

Vorm en Kleur

Een goede illustratie moet in de eerste plaats opvallen door vorm en kleur.
En verder moet het meteen vragen bij je oproepen. Het moet je nieuwsgierigheid prikkelen.